27/04/1626, 14

27/04/1626, 14

14 De RvS moet met Calandrini diens betaling van de vier nieuwe Engelse regimenten afrekenen en daarvan en van hetgeen nog resteert een afdoende staat inleveren.
De RvS dient ook te adviseren over de op 7 april door de heren van Holland ingeleverde en aan de raden ter hand gestelde artikelen ter uitbreiding van het plakkaat op de monstering.