27/04/1626, 15

27/04/1626, 15

15 De heren van Utrecht hebben Fredrich van Bacx(en), heer van Hermelen, gecommitteerd in de Generaliteitsrekenkamer . Hij heeft de eed op de instructie afgelegd.