27/04/1626, 16

27/04/1626, 16

16 De gedeputeerden van Holland hebben opnieuw het op 25 april gelezen advies van de RvS op de brief van Hendrick van Eck ingebracht.
HHM besluiten conform het advies op voorwaarde dat er geen fraude wordt gepleegd en dat de boeren verklaren dat het hun eigen in veiligheid gebrachte koren betreft. Inzake de vetweiding van de magere ossen zullen degenen die dat willen doen eerst een lijst met de hoeveelheid ossen en de beoogde neutrale weidegronden moeten overhandigen. Daarna zal worden beslist.