27/04/1626, 3

27/04/1626, 3

3 Dirck Jans Lagerlant verzoekt betaling van de proviand van Laurens Marschalck die al geruime tijd op bevel van HHM bij hem thuis zit opgesloten.
HHM vragen Lagerlant te bewijzen dat Marschalck voortdurend bij hem heeft vastgezeten en willen tevens een declaratie zien voordat zij een besluit nemen.