28/04/1626, 1

28/04/1626, 1

1 De twee Turkse schepen liggen voor Brielle, gereed om uit te varen.
Kapitein Juinbol, die bij Goedereede ligt, moet hen konvooieren tot voorbij Engeland opdat zij de ingezeten van deze en geallieerde landen geen schade toebrengen. Voor alle zekerheid moet hij enkele Turkse kolonels of andere hoge officieren aan boord nemen.