28/04/1626, 11

28/04/1626, 11

11 Conrardus Mirkinius, voormalig predikant te Emmerik, verzoekt in het leger te worden ingezet aangezien zijn traktement van 740 Kleefse gld. per februari is vervallen en hij geen beroep heeft mogen ontvangen.
Besloten wordt zijn traktement te verlengen en hem als predikant te velde aan te stellen.