28/04/1626, 12

28/04/1626, 12

12 Na nader beraad over het 17 april gelezen advies van de RvS aangaande het verzoek van Kniphausen is besloten dat de RvS ordonnantie zal depêcheren van twee derde van zijn afrekening en dat de ontvanger-generaal hem met een obligatie zal betalen. Die mag niet binnen een jaar worden opgezegd, maar zal door de ontvanger worden afgelost uit de in die tijd te verkrijgen contributiegelden van Gulik [Jülich].