28/04/1626, 14

28/04/1626, 14

14 In een aan Z.Exc. geschreven brief van 14 april bericht het stadsbestuur van Nijmegen dat de compagnie van kapitein Heidon al drie weken geen soldij heeft ontvangen.
De brief gaat naar de RvS voor advies.