28/04/1626, 16

28/04/1626, 16

16 Naar aanleiding van hetgeen gisteren is naar voren gebracht over de jachten op de kust van Vlaanderen wordt gemeld dat Z.Exc. meent dat daarin is voorzien.
Desalniettemin zal Marinus Hollaer en de Zeeuwse Admiraliteit worden gevraagd welk type jachten zij menen nodig te hebben.