28/04/1626, 5

28/04/1626, 5

5 Simon van der Meiden en Jacob van Nispen schrijven d.d. Arnhem 26 april dat zij Claes Mathysz. niet in Huissen hebben kunnen arresteren aangezien hij gevlucht is naar het daar gevestigde slot. De ambtman van Huissen heeft echter bij de hand beloofd dat hij hem in verzekerde bewaring houdt totdat HHM hun bedoelingen hebben laten weten en voorzover hij niet in Huissen terechtstaat.
HHM zullen het Hof van Gelderland schrijven de ambtman te manen zijn beloften na te komen en Claes Mathysz. in verzekerde bewaring te houden. Eventuele schade zal op hem worden verhaald. De beide generaalmeesters zullen van dit schrijven op de hoogte worden gesteld en aan hen zal tevens last gegeven worden te achterhalen wie de munten te Huissen leveren.