28/04/1626, 6

28/04/1626, 6

6 De RvS adviseert de landgraaf van Hessen, gezien zijn hoge kwaliteit en de afdanking van zijn ruitercompagnie, het ritmeesters- en kapiteinstraktement dat gedurende zijn absentie is vervallen, te doen toekomen.
HHM besluiten conform het advies.