29/04/1626, 8

29/04/1626, 8

8 Vosbergen rapporteert dat hij conform de resolutie van gisteren met de ambassadeur van Frankrijk heeft gesproken over de betaling van het regiment Candale en dat deze geen andere middelen weet. Die zegt te verwachten dat Sommelsdijck tevredengesteld zal terugkeren. Ondertussen zal hij de zaak in zijn brieven nadrukkelijk aanbevelen.
Met Z.Exc. en de RvS zal worden besproken hoe muiterij onder de soldaten voorkomen kan worden.