30/04/1626, 14

30/04/1626, 14

14 De door David Pallache op 27 april overhandigde akte van ridder Jan de Kesseler, heer van Marquette, raad en afgezant van de koning van Spanje, wordt besproken. De akte is niet in overeenstemming met de bedoeling van HHM. Die zouden alleen willen onderhandelen over een algehele uitwisseling van gevangenen te water zonder betaling van rantsoen, maar wel van onderhoudskosten. Pallache mag weer naar Brussel reizen en daar verklaren dat indien de Infanta Kesseler op 25 mei naar Middelburg in Vlaanderen stuurt, HHM op die dag Daniel Slachmulder, advocaat-fiscaal van de Zeeuwse Admiraliteit, daarnaartoe zullen zenden. Pallache krijgt paspoort mee van Z.Exc. voor Kesseler en in Brussel zal Pallache paspoort voor Slachmulder moeten zien te verkrijgen.
Ondertussen zal de Admiraliteiten worden geschreven de namen van de gevangenen uit hun ressort op te sturen zodat er een algemene lijst kan worden gemaakt. De WIC zal worden geschreven nu over de uitwisseling wordt onderhandeld haar gevangenen toe te voegen opdat de ruil vooruitgang boekt. Ook als er geen rantsoen wordt gesteld dient voorkomen te worden dat vanwege particuliere overwegingen de uitwisseling niet doorgaat, aangezien dat groot misnoegen van de luid klagende en smekende vrouwen, kinderen en verwanten van de gevangenen zal opleveren.