01/05/1626, 6

01/05/1626, 6

6 Naar aanleiding van de gisteren ontvangen brief van de Amsterdamse Admiraliteit is besloten te schrijven aan de Colleges te Rotterdam , Enkhuizen en Middelburg om hun mening te vernemen omtrent de roei-jachten op de kust die de visserij, het transport vanuit Calais en de acties van de vijand met kleine galeien dienen te belemmeren. Zij dienen het benodigde type en aantal aan te geven en ook hun mening over het door Z.Exc. opgestuurde model te laten weten. Tevens dienen zij te berichten waar de door Mansfeld achtergelaten jachten en ook de twee voor de koning van Marokko gemaakte fregatten zich bevinden en of deze schepen voor de eerdergenoemde doelen kunnen dienen.