01/05/1626, 2

01/05/1626, 2

2 Willem Adriaenssen Molenaer heeft een lijst van zijn weidegronden ingeleverd. Hij heeft 60 morgen bij Almkerk, 44 morgen bij Hill, 8 morgen onder Eethen, 32 morgen bij Meeuwen en aan de Dussen 18 morgen, in totaal 162 morgen land waarop hij 180 stuks vee wil weiden.
HHM staan dit toe tegen betaling van 's lands rechten en tegen cautie van tienvoudig Bosch' licent indien het vee na vetweiding niet hiernaartoe wordt teruggebracht, ook in het geval de vijand zich er meester van maakt. De Rotterdamse Admiraliteit wordt geschreven voor de zuivering van de borgstelling zorg te dragen.