02/05/1626, 4

02/05/1626, 4

4 De afgevaardigde van de Kleine Visserij te Maassluis vraagt om twee in plaats van het ene door de Rotterdamse Admiraliteit aangeboden oorlogsschip.
De Admiraliteit zal geschreven worden hierin te voorzien zonder de bezetting op de kust van Vlaanderen te veranderen. Geeft dit moeilijkheden dan dient het College dinsdagochtend gedeputeerden naar 's- Gravenhage te sturen voor tekst en uitleg.