02/05/1626, 1

02/05/1626, 1

1 HHM hebben na lezing het door de RvS opgestelde concept van een plakkaat tegen de desertie van soldaten geapprobeerd en stemmen in met zijn publicatie.