02/05/1626, 2

02/05/1626, 2

2 De RvS moet adviseren over het verzoek van Kleef en Kranenburg om op de door deze steden ingeleverde lijst levensbenodigdheden uit de Republiek te mogen halen.
Ook over het verzoek van Gennep om bouwmaterialen tot herstel van huizen te mogen invoeren moet de RvS advies uitbrengen.