02/05/1626, 3

02/05/1626, 3

3 Het Amsterdamse Admiraliteitscollege schrijft de schepen voor de Engelse vloot niet te hebben uitgerust vanwege geldgebrek.
Dit zal Z.Exc. worden meegedeeld.