02/05/1626, 5

02/05/1626, 5

5 HHM lezen de brief die Feith 12 april heeft geschreven over hetgeen zich heeft voorgedaan in Oost-Friesland sedert de vorige berichtgeving van de gedeputeerden.
Feith doet ook nog mondeling rapport van de commissie van HHM aldaar.
Aanstaande maandag zal in aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS nader worden beraadslaagd over deze zaak en over de proposities van Amama en van Emden, inclusief de vandaag [door de vertegenwoordigers van die stad] overhandigde nadere uiteenzetting.