03/05/1626, 1

03/05/1626, 1

1 Rantwyck, Brouchoven en Van der Lingen schrijven d.d. Leeuwarden 30 april dat Oostergo, Westergo en Zevenwouden zijn overreed tot uitvoering van de verpachting van de middelen conform de uitspraak van HHM, hoewel Oostergo en Zevenwouden enige voorwaarden hebben gesteld. Voorts melden zij hun ontevredenheid bij het vernemen van de door HHM bij resolutie gedane toezegging aan de steden dat hun bezwaren binnen vier maanden afgehandeld zullen worden.
De brief zal Z.Exc. en de RvS worden voorgelegd.