03/05/1626, 3

03/05/1626, 3

3 Van Joachimi is een brief d.d. Londen 16 april ontvangen, maar de daarin behandelde punten leiden niet tot een besluit. Eveneens zijn brieven van respectievelijk 25 en 27 april ontvangen over uiteenlopende zaken. Een onderwerp betreft het door kolonel Cicil aan kapitein Cornelis Dirxen Lutien verstrekte bedrag van 100 pond sterling voor victualie en reparatie van diens schip dat meedeed aan de eerste expeditie van de Engelse vloot.
De Admiraliteit in het Noorderkwartier zal bericht worden de betaling van dit bedrag te regelen.