04/05/1626, 1

04/05/1626, 1

1 Ter vergadering verschenen zet Carleton krachtens het schrijven van de koning d.d. 18 maart uiteen dat Z.M. op grond van het voorlaatste artikel van de alliantie van 5 juni 1624 het onderhoud van zesduizend Engelsen in staatse dienst opzegt. Zij zullen elders worden gebruikt en wel zo, dat HHM er minstens evenveel voordeel van zullen hebben.
De koning heeft hem ook de agreatie toegezonden van de in 's- Gravenhage op 9 dec. 1625 gesloten alliantie met de last deze te ruilen tegen de overige agreaties in het geval zij niet substantieel anders zijn. Hij verzoekt gecommitteerden dit te laten bestuderen.
De brief gaat naar de RvS om daarover na overleg met Z.Exc. te adviseren. De ratificatie van de alliantie zal op schrift worden gesteld en bestudeerd, waarna een besluit genomen kan worden.