04/05/1626, 4

04/05/1626, 4

4 Anthonis van Andel en Jan Matthyssen, ossenweiders uit Besoijen, verzoeken zeventig ossen en veertig koeien uit de Republiek te mogen halen ter weiding op tachtig morgen land nabij Besoijen, Eethen, Meeuwen en Drongelen in het Land van Heusden.
Eenzelfde verzoek komt van Govert Willemsen die honderdtachtig ossen wil halen ter weiding op in totaal honderdvierenveertig morgen land. Vijftig morgen land liggen in het Land van Altena, onder Waardhuizen en Hill, vierentwintig morgen nabij de Dussen, twintig onder Rijswijk, dertig onder Eethen en twintig onder Meeuwen en Babyloniƫnbroek.
HHM staan dit toe tegen betaling van 's lands rechten en onder waarborg van tienvoudig Bosch' licent indien na vetweiding het vee niet hiernaartoe wordt teruggebracht, ook in het geval de vijand zich er meester van heeft gemaakt. De licentmeesters dienen daarom een afdoende lijst bij te houden en voor zuivering van de borg zorg te dragen.