05/05/1626, 3

05/05/1626, 3

3 De gedeputeerden van Gelderland melden dat de vijand boeren heeft gedagvaard die hebben geholpen bij het transport van de schepen naar het leger. Dit zou bij retorsie geschieden omdat Stakenbrouck boeren uit de Meierij van 's-Hertogenbosch heeft gehaald omdat zij iets van het ene naar het andere dorp hebben vervoerd.
De RvS moet advies uitbrengen.