05/05/1626, 6

05/05/1626, 6

6 De heer van Rumen verzoekt paspoort voor wijnen die ten behoeve van zowel het hofleger van de keurvorst van Brandenburg in Berlijn en Pruisen als graaf Schwarzenberg door dit land de Rijn afwaarts vervoerd moeten worden.
Vanwege het algemene handelsverbod van de vijand wijzen HHM het verzoek beleefd af.
Rumen krijgt op zijn verzoek een afschrift van de 30 april door Spierinck ingediende propositie. HHM hebben die gelezen. Een kopie gaat naar de RvS voor advies.
Aangezien de regering van Palts-Neuburg in Gulik [Jülich] en omgeving de uitoefening van de gereformeerde religie begint te verbieden, verzoekt Rumen retorsie toe te passen.
Het verzoek gaat naar de RvS die aan de Palts-Neuburgse regering van Gulik, Berg en Kleef zal schrijven dit optreden te doen beëindigen omdat anders retorsie volgt en de sauvegarde voor geestelijken zal worden ingetrokken. Ook zullen HHM bij Spierinck aandringen op de beëindiging van deze handelwijze.