05/05/1626, 9

05/05/1626, 9

9 Op aanbeveling van de ambassadeur van Frankrijk krijgen Aernout van der Wije en Evert Everwijn toestemming ten behoeve van de koning van Frankrijk naar Saint-Martin-de-Ré vijftigduizend pond lonten en tienduizend pond kruit, twaalfduizend 1 kanonskogels en twee masten uit te voeren. Zij moeten 's lands rechten betalen en afdoende borg stellen.

1 In S.G. 3185 schrijft de klerk tweeduizend kanonskogels.