05/05/1626, 1

05/05/1626, 1

1 De gedeputeerden van HHM in Friesland schrijven d.d. Leeuwarden 2 mei dat in de stad enig tumult onder het volk is ontstaan vanwege de aanstaande verpachting van de gemene middelen.
Dit zal aan de RvS worden meegedeeld.