05/05/1626, 10

05/05/1626, 10

10 Marten Gerbrants heeft conform de resolutie van 14 april de attestatie van de classis Hoorn inzake het boekje van Rippartus Sixti ingeleverd. Gerbrants wordt gedurende zeven jaar octrooi verleend voor het drukken van dit boekje.