05/05/1626, 11

05/05/1626, 11

11 De Grote Visserij doet een beroep op HHM om voorzien te worden met tien schepen ter beveiliging van de haringvloot.
De Rotterdamse Admiraliteit moet een lijst van haar schepen naar 's- Gravenhage brengen zodat hierover besloten kan worden.