05/05/1626, 12

05/05/1626, 12

12 Joost van Nispen, klerk van de Munt, verzoekt als vroeger in dienst genomen te worden voor de opening van de muntbus.
De Generaliteitsmuntkamer wordt advies gevraagd.