05/05/1626, 7

05/05/1626, 7

7 De Kleefse stadhouder en raden schrijven d.d. Emmerik [Emmerich] 23 april met het verzoek in de huidige omstandigheden de executie van Gulik [J├╝lich] met kracht uit te voeren en niet door middel van kleine eenheden die niets kunnen uitrichten.
HHM vragen de RvS om advies.
Dezelfde heren vragen in een brief van 27 april Moulert als commandant van Gennep te vervangen en tevens hem hetgeen hij de huislieden heeft afgeperst te laten restitueren.
De RvS mag hierover beslissen.
Dezelfde raden klagen in een schrijven van 19 april dat beslag is gelegd op hun munt te Huissen en verzoeken de redenen te mogen vernemen ten einde die aan de keurvorst te kunnen melden.
Hierover zal pas worden beslist als de generaalmeesters Simon van der Meiden en Jacob van Nispen rapport hebben gedaan.
HHM lezen van dezelfde raden een verzoek d.d. Emmerik 18 april aan de steden in Kleef toe te staan hun levensbenodigdheden uit de Republiek te halen. Ook lezen HHM een namens graaf Willem van Nassau overhandigde memorie waarin hij vraagt om een richtlijn aangezien hij door deze kwestie zeer vaak in verlegenheid wordt gebracht door de neutrale plaatsen.
De RvS wordt om advies gevraagd.