05/05/1626, 8

05/05/1626, 8

8 Kapitein Kniphausen verzoekt nogmaals betaling van twee derde van zijn afrekening.
HHM blijven bij hun resolutie van 1 mei.