06/05/1626, 1

06/05/1626, 1

1 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 4 mei naar aanleiding van de brief van de magistraat van Zaltbommel over de dijkaanleg bij het tegenover die stad gelegen Waardenburg. De RvS raadt aan enkele expresse gedeputeerden naar de bewuste plek te sturen om vast te stellen of de aanleg aldaar schadelijk is of niet. Ondertussen zouden de dijkgraaf en heemraden op de hoogte gesteld moeten worden, opdat zij tot de komst van de gedeputeerden de zaak opschorten.
HHM nemen het advies over en de RvS zal dat ten uitvoer brengen door Huigens en Witsen, die momenteel de fortificatiewerken controleren, af te vaardigen.