06/05/1626, 2

06/05/1626, 2

2 In navolging van de resolutie van gisteren compareren twee gedeputeerden van de Rotterdamse Admiraliteit . Met hen wordt gesproken over de tien door de Grote Visserij verzochte schepen. Zij hebben verklaard acht schepen in zee te kunnen brengen mits ondersteund met 30.000 gld.
HHM besluiten dat de Grote Visserij met acht schepen zal worden ondersteund op voorwaarde dat dit College er naar tevredenheid van de Rotterdamse Admiraliteit zelf vier goede schepen bijvoegt. De Admiraliteit zal hiertoe een extraordinaris subsidie van 30.000 gld. ontvangen uit het geld dat de RvS op grond van de resolutie van 2 april door een nieuwe petitie zal vragen. De heren van Holland is gevraagd de 30.000 te verschaffen op grond van de resolutie van 2 april.
De RvS zal een petitie doen voor 450.000 gld. waarbij Zeeland als voorwaarde heeft gesteld dat niet voorbijgegaan mag worden aan de nood van de Zeeuwse Admiraliteit en dat zij zal worden gesubsidieerd uit de te dragen consenten op deze petitie.