06/05/1626, 4

06/05/1626, 4

4 HHM gaan vanwege de consequentie niet in op het verzoek om een jaarlijks traktement van Maria Exalto, weduwe van Cornelis Tack, vaandrig van kapitein Aelbout.