06/05/1626, 8

06/05/1626, 8

8 Op verzoek van dr. Opten Noorth zal de zaak van de uitdieping van de IJssel geresumeerd worden. Feith, Antwerpen, Vosbergen, Hertevelt, Haersolte, Schaffer, Sloot en thesaurier-generaal De Bie zijn daartoe gecommitteerd.