06/05/1626, 13

06/05/1626, 13

13 Aangezien hier geruchten worden verspreid over bestandsbesprekingen terwijl er niet anders dan over een uitwisseling van gevangenen te water wordt gesproken, zal de griffier dit melden aan resident Aissema teneinde duistere rapporten te voorkomen.