06/05/1626, 15

06/05/1626, 15

15 Op grond van de op 22 april overhandigde, te Bonn geschreven credentiebrief van de keurvorst van Keulen d.d. Bonn 22 april, verzoekt Wilhelm van Horion tho Heel, drost van het graafschap Horn namens de keurvorst maatregelen te treffen opdat de ingezetenen van Horn en Heel niet langer door de garnizoenen van HHM worden lastiggevallen. Zij willen vrijelijk hun levensbehoeften kunnen halen uit de nabijgelegen neutrale en onder contributie staande steden.
De remonstrantie gaat voor een beslissing naar de RvS.