06/05/1626, 16

06/05/1626, 16

16 Op verzoek van de erfgenamen van Pieter Isax, bij leven commissaris in de Sont, zal (bij absentie van de koning) aan de prins van Denemarken worden geschreven hen te behandelen als ingezetenen van de Republiek. Inzake hun goederen zou de magistraat van Elseneur [Helsingør ] de erfgenamen dan ook niet moeten onderwerpen aan de wetten van Denemarken noch daarvan de tiende penning moeten innemen.