06/05/1626, 18

06/05/1626, 18

18 Conform de resolutie van 27 april heeft Dirck Janssen Lagerlant schriftelijk verklaard dat Laurens Marchalck continu in zijn huis verblijf heeft gehouden en dat de kosten daarvan door hem zijn begroot op 500 gld. voor de periode van 16 april 1625 tot 16 april 1626.
Schagen en thesaurier-generaal De Bye zullen de kosten reduceren.