06/05/1626, 20

06/05/1626, 20

20 Bewindhebber Laurens Reael en advocaat Willem Boreel delen diverse berichten mee die de VOC van een uit Suratte in Engeland aangekomen schip heeft ontvangen. Zo zijn de Engelsen na een vergeefse reis naar de Straat Soenda weer teruggekeerd naar Batavia [Jakarta] alwaar zij gouverneur Carpentier hebben vereerd met een gouden keten. Ook is L'Eremite in de Molukken gearriveerd met twaalf schepen en zijn de Portugezen slaags geraakt met de Engelsen op de kust van Suratte. De schepen van de Compagnie hebben zich gevoegd bij die van de Engelsen om de Portugezen na te jagen. De VOC verwacht bovendien de komst van drie schepen.
HHM bedanken voor de mededelingen.