06/05/1626, 3

06/05/1626, 3

3 Op de door burgemeesters, schepenen en raad van Zevenbergen verstrekte certificaten wordt aan Claes Adriaenssen en Jan Laureyssen van Bavel de uitvoer van respectievelijk drie en twee paarden naar Zevenbergen toegestaan, tegen Bosch' licent en onder borgstelling dat zij daar blijven.