06/05/1626, 5

06/05/1626, 5

5 Mibassen schrijft d.d. Calais 1 mei over verschillende zaken die aan Z.Exc. zullen worden meegedeeld.