06/05/1626, 6

06/05/1626, 6

6 Inzake de betaling van het nieuwe regiment Candale) wordt besloten de RvS te machtigen Goswinus Meursken ertoe te brengen het voorschot op de soldij met een maand uit te breiden. Indien hij weigert en het bedrag zo rond de 15.000 gld. ligt, moet de RvS Doublet dit laten opbrengen.