07/05/1626, 5

07/05/1626, 5

5 Ten behoeve van Pieter van der Schuere zal de Rotterdamse Admiraliteit worden geschreven hem aan te nemen in dienst van het land voor iets waartoe hij geschikt is.