07/05/1626, 7

07/05/1626, 7

7 HHM hebben na beraad de op 9 dec. 1625 in 's- Gravenhage gesloten alliantie en ook de daarnaast ter overweging gegeven artikelen geagreƫerd en geapprobeerd. De akten van approbatie zullen door de griffier worden opgesteld en aan Carleton worden meegedeeld.