07/05/1626, 9

07/05/1626, 9

9 Door president Vosbergen is aangevoerd dat Alousi Contarini hem te kennen heeft gegeven dat wijlen zijn vader alhier de eerste gezant namens Venetië was en dat diens affectie voor dit land op zijn zoon is overgegaan. Hij verzoekt het familiewapen te mogen kwartileren met het wapen van HHM.
HHM hebben dit, met advies van Z.Exc., toegestaan en opdracht gegeven hiervan akte te depêcheren in het Latijn en in het Duits.
Marco Anthonio Corraro en Angelo Contarini, die als extra ordinaris ambassadeurs naar Engeland reizen en Giorgio Zorzi, die in plaats van Contarini als ordinaris ambassadeur bij HHM zal aantreden, krijgen paspoort om in de Republiek vrij en ongehinderd met hun gevolg en bagage te reizen.