07/05/1626, 3

07/05/1626, 3

3 Op aanbeveling van het Hof van Gelderland krijgt advocaat dr. Cornelis de Jonge paspoort om naar Brabant te gaan ter afhandeling van zaken voor de erfgenamen van wijlen Balthasar van Rossum.