07/05/1626, 6

07/05/1626, 6

6 De Staten van Zeeland schrijven d.d. Middelburg 2 mei dat zij bij lange na niet kunnen voldoen aan hun quote in de oorlogslasten en dus hun gedeputeerden hebben verzocht onder uiteenzetting van de redenen aan te dringen op vermindering van die quote en ook op herziening van de staat van oorlog.
De gedeputeerden van Holland hebben een kopie van het schrijven verzocht.
In een ander schrijven van de Staten van Zeeland, ook van 2 mei, maken zij bezwaar tegen de aan Ossenisse gegeven toestemming voor het vervoer van gewas naar de vijand via de binnenwateren. Zij achten dit zeer nadelig voor de provincie en kunnen dit om diverse, door hun afgevaardigden uiteen te zetten redenen niet toestaan.
De RvS wordt om advies gevraagd.